Nguồn lực tài chính của Bảo Phúc Media

1. VỐN:

  • Vốn cố định: 750.000.000 VNĐ
  • Vốn lưu động: 1.150.000.000 VNĐ

2. NGUỒN VỐN:

  • Vốn chủ sở hữu: 1.900.000.000 VNĐ
  • Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư, ngay khi BẢO PHÚC MEDIA ký được HĐ với các đối tác.
  • Các thành viên sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để tăng vốn điều lệ.

Thứ năm, 16 Tháng Ba 2017

421 lượt xem