Cơ cấu tổ chức của Bảo Phúc Media

Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Truyền thông và Quảng cáo Bảo Phúc

 

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”. BẢO PHÚC MEDIA chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục tiêu, đúng người, đúng việc, tạo nên một sức mạnh tổng thể chung trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng.

 

Thứ năm, 16 Tháng Ba 2017

564 lượt xem